Uzor komunikacije

“Uzor i primjer svake komunikacije nalazi se u Riječi Božjoj.”

[iz Poruke Ivana Pavla II.]
(za 39. svjetski dan sredstava društvene komunikacije, 2005.)