O nama

O HDKN-u

Hrvatsko društvo katoličkih novinara (HDKN)
Kaptol 4
10000 Zagreb

Mob: 098 57 00 46
E-mail:  katolicki.novinari@gmail.com
Web: https://www.hdkn.hr
Facebook: https://www.facebook.com/katnovinari

OIB: 65206915748
Žiro-račun: Zagrebačka banka, Zagreb
IBAN: HR1623600001101599400
SWIFT: ZABAHR2X
Iznos godišnje članarine: 110 kn
(Ovdje su upute za plaćanje te obrazac za izračun kontrolnog broja!)

Predsjednica HDKN: Suzana Vrhovski Peran
Tajnica HDKN: Marija Belošević

Dosadašnji predsjednici HDKN-a

+ fra Mirko Mataušić (1990.-2000.)
Suzana Vrhovski Peran
(2000.-2006.)
Mato Krajina
(2006.-2010.)
Neno Kužina
(2010.-2016.)

Upravni odbor HDKN-a (2019.-2021.)

Logo HDKN

Predsjednica: dr. sc. Suzana Peran
Potpredsjednik: Neno Kužina
Tajnica: Marija Belošević
Članovi:
– fra Marijan Karaula, OFM
– Gordana Krizman
– Lejdi Oreb
– Ante Peran

Članovi Nadzornoga odbora (2019.-2021.)

– dr. sc. Katica Knezović
– Nikola Kuzmičić
– Slavko Nedić
– Marko Puškarić
– Tomislav Šovagović

Sud časti (2019.-2021.)

– don Rudolf Belko, SDB
– fra Vjenceslav Janjić, OFM
– vlč. Josip Kos

Tko smo?

HDKN je strukovno, privatno društvo vjernika u Crkvi u smislu kan. 299. par 1. i 2., a ravna se odredbama Općega crkvenog prava, Zakonom o Udrugama (1997.), propisima HBK, Statutom i ostalim važećim zakonima Republike Hrvatske.