Arhiva kategorije: Dokumenti

Papine poruke za Dan medija

Dokumenti Papinskog vijeća za sredstva društvene
komunikacije (na talijanskom jeziku): LINK

Poruka pape Franje prigodom 30. obljetnice CTV
(na talijanskom jeziku): LINK

Papine poruke u povodu Svjetskog dana društvenih komunikacija
(na talijanskom jeziku): LINK

2020. „Da možeš pripovijedati svome sinu i svome unuku” (Izl 10, 2). Život postaje priča – Poruka pape Franje za 54. svjetski dan sredstava društvene komunikacije: LINK

2019. „’Udovi smo jedni drugima’ (Ef 4, 25). Od social network comunities do ljudskih zajednica“ – Poruka pape Franje za 53. svjetski dan sredstava društvene komunikacije: LINK

2018. “Istina će vas osloboditi” (Iv 8, 32). Fake news i novinarstvo mira – Poruka pape Franje za 52. svjetski dan sredstava društvene komunikacije: LINK

2017. Ne boj se jer ja sam s tobom (Iz 43, 5). Priopćivanje nade i povjerenja u našem dobu – Poruka pape Franje za 51. svjetski dan sredstava društvene komunikacije: LINK

2016. Komunikacija i milosrđe: plodni susret – Poruka pape Franje za 50. svjetski dan sredstava društvene komunikacije: LINK (ili na talijanskom jeziku): LINK

2015. Komunicirati obitelj: povlašteno mjesto susreta u daru ljubavi – Poruka pape Franje za 49. svjetski dan sredstava društvene komunikacije: LINK

2014. Komunikacija u službi istinske kulture susreta – Poruka pape Franje za 48. svjetski dan sredstava društvene komunikacije, 1. lipnja 2014.: LINK

2013. Društvene mreže: vrata istine i vjere; novi prostori evangelizacije – Poruka pape Benedikta XVI. za 47. Svjetski dan sredstava društvene komunikacije: LINK

2012. Šutnja i Riječ: put evangelizacije – Poruka pape Benedikta XVI. za 46. Svjetski dan sredstava društvenih komunikacija: LINK

2011. Istina, navještaj i autentičnost života u digitalnom dobu – Poruka pape Benedikta XVI. za 45. svjetski dan sredstava društvene komunikacije (na engleskom jeziku): LINK

2010. Svećenik i pastoral u digitalnom svijetu: novi mediji u službi Riječi – Poruka pape Benedikta XVI. za 44. svjetski dan sredstava društvene komunikacije: LINK

2009. Nove tehnologije, novi odnosi. Promicati kulturu poštivanja, dijaloga i prijateljstva – Poruka pape Benedikta XVI. za 43. svjetski dan sredstava društvene komunikacije: LINK

2008. Sredstva društvene komunikacije: na raskrižju između protagonizma i služenja. Tražiti istinu da bi ju se dijelilo – Poruka pape Benedikta XVI. za 42. svjetski dan društvenih komunikacija, nedjelja, 4. svibnja 2008.: LINK

2007. Djeca i komunikacijska sredstva: izazov za odgoj – Papina poruka za 41. svjetski dan sredstava društvenih komunikacija koji se slavi
20. svibnja 2007.: LINK

2006. Mediji: mreža komunikacije, zajedništva i suradnje – Poruka pape Benedikta XVI. za 40. svjetski dan sredstava društvenih komunikacija: LINK

mediji

2005. Sredstva društvene komunikacije u službi razumijevanja među narodima – Poruka pape Ivana Pavla II. za 39. Svjetski dan sredstava društvenog priopćavanja: LINK

2004. Mediji i obitelj: opasnost i bogatstvo – Poruka pape Ivana Pavla II. za 38. Svjetski dan sredstava društvenog priopćavanja: LINK

2003. Mediji u službi istinskog mira u svjetlu “Pacem in terris” – Poruka pape Ivana Pavla II. za 37. Svjetski dan sredstava društvenog priopćavanja,
1. lipnja 2003.: LINK

1994. Prava mjera televizije u obitelji – Poruka pape Ivana
Pavla II. za 28. Svjetski dan sredstava društvenog priopćavanja – 15. svibnja 1994.: LINK

Razni dokumenti papa (Pio XI., Pio XII., Ivan XXIII., Pavao VI.,
Ivan Pavao II., Benedikt XVI.): LINK

Dokumenti HBK o medijima

Prijenos liturgijskih slavlja

CRKVA I MEDIJI, pastoralne smjernice: PDF

PRIJENOS LITURGIJSKIH SLAVLJA – Dokument Hrvatske biskupske konferencije (HBK) donosi osnovna teološka i komunikacijska načela za ispravan i prikladan “medijski pristup” liturgijskim  slavljima: LINK

SMJERNICE ZA LITURGIJSKU SLUŽBU FOTOGRAFA – Priredili: I. Šaško i A. Crnčević, 6. kolovoza 2010.: LINK

HRVATSKI MEDIJI I TRŽIŠTE – Izjava Komisije Hrvatske biskupske konferencije “Iustitia et pax” od 5. 3. 2009.: LINK

NASILJE MEĐU DJECOM I MLADIMA U DRUŠTVU – Izjava Komisije Hrvatske biskupske konferencije “Iustitia et pax” od 9. 12. 2008.: LINK

DOKUMENTI SOCIJALNOG NAUKA CRKVE – enciklike, poruke, pobudnice, izjave, povelje: LINK

Ostali dokumenti i izjave

Biskup Ratko Perić: Upoznajmo koncilske dokumente –
Dekret o sredstvima društvenoga priopćivanja –
INTER MIRIFICA

KTA BK BiH; Mostar, 11. ožujak 2014.
– LINK

Mirko Mataušić / Suzana Peran: Javno mnijenje i dijalog u Crkvi
Bogoslovska smotra, Vol.83 No.2 srpanj 2013., str. 235-261.
– LINK

Jerko Valković: Evangelizacija u eri medija: mogućnosti i problemi komuniciranja
predavanje održano na 51. Teološko-pastoralnom tjednu, 2011. Bogoslovska smotra, Vol.81 No.3 listopad 2011.
– LINK

Ivan Šaško: Svrsishodno korištenje medija u naviještanju
Bogoslovska smotra, Vol.70 No.3-4 travanj 2001.
– LINK

Zvonko Pažin: Liturgija i mediji: odredbe i smjernice
Diacovensia, Vol.30 No.3, prosinac 2011.
– LINK

Mirko Juraj Mataušić: Mediji u krizi vrednota
Bogoslovska smotra, Vol.71 No.2-3 svibanj 2002.
– LINK