Umro fra Bono Zvonimir Šagi

Preminuo je o. Bono Zvonimir Šagi, franjevac kapucin

Rođen je 11. prosinca 1932. godine u Brodarovcu, župa i općina Maruševec. Teolog, urednik, publicist i pastoralni djelatnik, fra Bono je bio istaknuti i ugledni član Hrvatskoga društva katoličkih novinara, dobitnik Nagrade HDKN-a za životno djelo. Bio je član osnivačke skupštine Društva, u čijem je radu rado, koliko su mu to godine i zdravlje dopuštali, sudjelovao. Posebno ćemo ga pamtiti po njegovim tekstovima u Kani u kojima je teološki i koncilski utemeljeno promišljao aktualne trenutke Crkve i društva.

Neka Bog fra Boni dade pokoj i bude mu nagrada za sve što je u životu činio!