Sažalnica u povodu smrti fra Bone

Kapucinski samostan u Varaždinu
Pozornosti o. Gvardijana

Sažalnica u povodu smrti fra Bone Zvonimira Šagija

Poštovani,

u ime Hrvatskoga društva katoličkih novinara i u svoje osobno ime izražavam Vama i svoj braći u samostanu iskrenu sućut u povodu smrti fra Bone Zvonimira Šagija.

Fra Bono, teolog, urednik i publicist, bio je i istaknuti i ugledni član Hrvatskoga društva katoličkih novinara, dobitnik Nagrade HDKN-a za životno djelo. Bio je član osnivačke skupštine Društva, u čijem je radu rado, koliko su mu to godine i zdravlje kasnije dopuštali, sudjelovao. Posebno ćemo ga pamtiti po njegovim tekstovima u Kani u kojima je teološki i koncilski utemeljeno promišljao aktualne trenutke Crkve i društva. Njegov posljednji tekst u Kani posvećen dijalogu je i fra Bonina svojevrsna oporuka i poruka nama koji ostajemo u sadašnjemu trenutku.

Neka Bog fra Boni dade pokoj i bude mu nagrada za sve što je u životu činio!

Srdačno u Kristu,

dr.sc. Suzana Peran,
predsjednica HDKN-a