Jerko Valkovic (foto: Marija Belošević)

Valković o poruci pape Franje za Dan medija

Osvrt dr. Jerka Valkovića na poruku pape Franje o 49. Svjetskom danu društvenih komunikacija

U prigodi dodjele nagrada i priznanja Hrvatskog društva katoličkih novinara u ponedjeljak, 1. lipnja na Hrvatskom katoličkom sveučilištu izv. prof. dr.sc. Jerko Valković dao je osvrt na poruku pape Franje o ovogodišnjem, 49. po redu Svjetskom danu društvenih komunikacija.

U uvodnom dijelu svoga izlaganja, Valković se osvrnuo na širi kontekst komuniciranja pape Franje.

Mislim da nije potrebno isticati da je papa Franjo svojim načinom komuniciranja, svojom jednostavnošću unio Crkvu u život, i na neki način pridonio promjeni percepcije Crkve u javnosti, rekao je, te to potkrijepio činjenicom da su se već njegovim prvim nastupima i gestama posvećivale velika pozornost. Tako je podsjetio kako je Papa već u prvoj godini svoga pontifikata bio proglašen osobom godine, Institut “Treće tisućljeće” Europskog parlamenta proglasilo ga je komunikatorom godine, a njegov portret osvanuo je na svjetskim naslovnicama. Ukazao je i na različita istraživanja u kojima je na medijskom području papa Franjo zauzimao visoka prva mjesta.
No, upozorio je, kako se popularnost jednoga pape, a tim više njegova služba ne može vrednovati od rezultata anketa usvajajući pri tom kriterije popularnosti zvijezda i poznatih koja se najvećim dijelom temelje ili proizlaze iz osobnosti.

Naime, znamo da je papinska služba u kojoj su osobnost i stil svakoga pape bitni, ali ipak sekundarni. Ako su takvi kriteriji od presudne važnosti u društvu spektakla, oni se ne mogu primjenjivati u svim kontekstima, odnosno uzimati kao kriteriji uspješnosti kada su u pitanju neke druge službe, ili neke druge kategorije djelovanja. Stoga iz anketa možemo iščitati medijski odjek Papina komuniciranja, rekao je, te podsjetio kako papa Franjo izvanredno uspješno komunicira gestama i njegovo se komuniciranje doživljava veoma prirodnim i spontanim, a geste same u sebi otkrivaju široku paletu doživljaja, ali i različitih poruka koje se žele prenijeti.
Komunikacija pape Franje odiše neposrednošću i spontanošću, gotovo bi se moglo reći da se čitava njegova komunikacijska strategija svodi na ono “budi ono što jesi”.

Osvrćući se na Papine govore, Valković je naglasio da su raznolike teme i područja koja dotiču, te je u tom kontekstu predstavio listu od trideset pojmova koje se najviše dovode u vezu s naučavanjem pape Franje. Također je ukazao na jedno njemačko istraživanje prema kojem je papa Franjo za prvih dana pontifikata najviše koristio riječi „mogućnost, nada i reforma“, što je u medijima naišlo na pozitivan odjek.

U središtu Papine komunikacije su razne evanđeoske prispodobe. Za njega komunicirati ne znači samo prenositi sadržaj i informacije, nego komunikacija postaje prigoda za ostvarenje komunikacijskog događaja. Ta Papina vizija komunikacije prisutna je od početka njegova pontifikata, rekao je Valković te podsjetio na prvo Papino pojavljivanje pred narodom na lođi bazilike sv. Petra kad je prisutne zamolio da oni za njega mole, a tek onda je udijelio blagoslov. Također u kateheza prisutne poziva da za njim ponavljaju važne riječi vezane uz temu o kojoj govori, te tako svoje “sugovornike” uvlači u komunikaciju.

U ovogodišnjoj poruci naslovljenoj “Komunicirati obitelj: povlašteno mjesto susreta u daru ljubavi” polazeći od slike o Marijinu pohođenju Elizabeti, papa Franjo govori o obitelji kao ambijentu, kao u okruženju u kojem se “uči komunicirati”. Dakle, to je izazov koji se postavlja pred nas “kako ponovno naučiti razgovarati jedni s drugima, a ne samo proizvoditi i konzumirati informacije”. To je i smjer prema kojem nas vode moderni komunikacijski mediji, rekao je Valković.

Informacija je važna, “ali to nije dovoljno”. Obitelj nije tema rasprava ili teren na kojem se provode ideološka prepucavanja, “već je to okruženje u kojem se uči komunicirati u iskustvu bliskosti, okruženje u kojem se ostvaruje komunikacija, komunikacijska zajednica”, naglasio je predavač. Nadalje, je ukazao kako za Papu komunicirati znači biti blizak. A ta se blizina na osobit način živi u obitelji.
Papa temelj vidi u čovjekovoj nutrini, jer “prvotno je u komunikaciji s drugima sposobnost srca koja omogućava blizinu bez koje ne postoji duhovni susret”, rekao je Valković, te podsjetio i na još jedan naglasak Papine poruke.

Komunicirati znači izlaziti i ići prema drugima. U ovogodišnjoj poruci i samu obitelj poziva na izlazak. “Pohoditi znači otvoriti vrata, ne ostati zatvoren u malom svijetu, već izići ići prema drugima. Obitelj također pokazuje da je živa ako se izdigne iznad same sebe, a obitelji koje su to učinile mogu komunicirati svoju poruku života i zajedništva, mogu dati utjehu i nadu ranjenim obiteljima, a time i graditi samu Crkvu, koja je obitelj obitelji.”

Poslanje Crkve u naše vrijeme podrazumijeva spremnost na otvaranje prema svijetu, za ulaženje Crkve, odnosno vjernika u konkretni svijet. Crkva je pozvana pratiti današnjeg čovjeka, i biti prisutna na onim mjestima i prostorima u kojima sam čovjek živi. Crkva se stoga osjeća pozvana da prisutna i unutar virtualnih prostora, jer to su prostori koje današnji čovjek nastanjuje, istaknuo je dr. Valković, te podsjetio na sliku susreta Isusa sa preplašenim učenicima koju Papa stavlja kao model iskoraka.