Tekstovi na temu medija

KTA i Dan medijaUz Svjetski dan sredstava društvenih komunikacija koji se u Bosni i Hercegovini slavi na posljednju nedjelju u rujnu Biskupska konferencija BiH tiskala je prigodnu brošuru, a Katolički tjednik u najnovijem broju donio je niz uradaka na temu medija.
Te materijale, kao i druge prigodne sadržaje, možete pogledati na Facebook stranici Katoličkog tjednika.