Blago koje donosi svjetlost i nadu

“I u kontekstu komunikacije potrebna je Crkva koja može unijeti toplinu i zapaliti srce. Znaju li naša prisutnost i naše inicijative odgovoriti na tu potrebu ili ostajemo zakočeni? Imamo dragocjeno blago koje treba prenijeti, blago koje donosi svjetlost i nadu. Velika je potreba za njim!”

[Papa Franjo, na susretu s predstavnicima Papinskog vijeća za sredstva društvenih komunikacija, 21.09.2013.]