Ostali dokumenti i izjave

Biskup Ratko Perić: Upoznajmo koncilske dokumente –
Dekret o sredstvima društvenoga priopćivanja –
INTER MIRIFICA

KTA BK BiH; Mostar, 11. ožujak 2014.
– LINK

Mirko Mataušić / Suzana Peran: Javno mnijenje i dijalog u Crkvi
Bogoslovska smotra, Vol.83 No.2 srpanj 2013., str. 235-261.
– LINK

Jerko Valković: Evangelizacija u eri medija: mogućnosti i problemi komuniciranja
predavanje održano na 51. Teološko-pastoralnom tjednu, 2011. Bogoslovska smotra, Vol.81 No.3 listopad 2011.
– LINK

Ivan Šaško: Svrsishodno korištenje medija u naviještanju
Bogoslovska smotra, Vol.70 No.3-4 travanj 2001.
– LINK

Zvonko Pažin: Liturgija i mediji: odredbe i smjernice
Diacovensia, Vol.30 No.3, prosinac 2011.
– LINK

Mirko Juraj Mataušić: Mediji u krizi vrednota
Bogoslovska smotra, Vol.71 No.2-3 svibanj 2002.
– LINK