Dokumenti Svete Stolice

DOKUMENTI i GOVORI o Socijalnom nauku Crkve:
LINK

CRKVA I INTERNET – Dokument Papinskog vijeća za medije
od 26. 4. 2002.: LINK

ETIKA NA INTERNETU – Dokument Papinskog vijeća za medije
od 26. 4. 2002.: LINK