Izborna skupština

GODIŠNJA IZBORNA SKUPŠTINA
HRVATSKOG DRUŠTVA KATOLIČKIH NOVINARA

srijeda 24. veljače 2016.

Napretkov kulturni centara, Bogovićeva 1/I u Zagrebu u 16.30 sati

Dnevni red:

1. Otvaranja Skupštine: molitva i izbor radnih tijela

2. Čitanje zapisnika s prošle Skupštine

3. Izvještaj o radu Društva i financijski izvještaj za 2015. godinu

4. Rasprava i usvajanje izvještaja i završnog računa za 2015. godinu

5. Razrješenje predsjednika, dopredsjednice, tajnice, članova Upravnog i Nadzornog odbora i  Suda časti

6. Izbori dužnosnika za razdoblje: 2016.-2019.:
predsjednika/ce, dopredsjednika/-ce, tajnika/-ce, članova/-ca
Upravnog odbora (4), Nadzornog odbora (5) i Suda časti (3)

7. Prijedlog plana rada i financijskoga plana

8. Tematski dio skupštine:
“Biti milosrdan kao Otac  – u medijima”
(duhovnik dr. sc. fra Darko Tepert, OFM)

9. Razno