Vijesti i ljudi

Kršćanin je protiv laži, ali uvijek za ljude… Ne smijemo zaboraviti razliku između vijesti i ljudi. Ako je potrebno boriti se protiv lažnih vijesti, uvijek valja poštovati osobe koje ih često nesvjesno prihvate. Kršćanski komunikator čini evanđeoski stil svojim; on gradi mostove, također je tvorac mira i, ponajviše, u potrazi je za istinom.

[Papa Franjo članovima Međunarodnog konzorcija katoličkih medija, 28.1.2022.]