Ukidanje emisije Slika Hrvatske

HRT
v. d. glavnog urednika HTV-a gosp. Dean Šoša
Prisavlje 3
10000 ZAGREB

Poštovani,
nakon ukidanja emisije Slika Hrvatske u kojoj je bilo riječi o spolnom odgoju, smatramo da je HRT kao javna ustanova pokazala stanovitu pristranost. Niz je sličnih primjera gdje se izražavaju različiti stavovi i mišljenja, što je izraz demokratičnosti javnog medijskog servisa. Hrvatsko društvo katoličkih novinara, koje ovih dana na društvenoj sceni svjedoči argumentima koji idu protiv čovjeka, umjesto da se tumači tko je čovjek, tko su mu mama i tata, podržava iznošenje različitih stavova i mišljenja, što je u službi javnog informiranja i protoka informacija koje daju doprinos demokratizaciji društva.
Apelirajući na to da će se u slučaju spomenute emisije Slika Hrvatske kao i u drugim sličnim situacijama HRT voditi jednakim kriterijima, pozdravljamo Vas s osobitim poštovanjem.

Upravni odbor Hrvatskog društva katoličkih novinara