Približavanje ljudima

“Katolička glasila nisu samo sredstvo za dokumentiranje crkvenih događaja, nego i za približavanje Crkve i evanđelja ljudima.”

[Papa Franjo, 18. listopada 2013.]