Predstavljanje Papine poruke za Dan medija 2015.

Novinarima je 23. siječnja 2015. u 11:30 sati predstavljena poruka pape Franje za Svjetski dan sredstava društvenih komunikacija, s temom Komunicirati obitelj: povlašteni prostor susreta u daru ljubavi.

Predstavljanje je bilo moguće pratiti uživo, a snimka poruke nalazi se na YouTubeu (započinje na 1:36):

https://www.youtube.com/watch?v=52SeqDFcvEw