Papina poruka novinarima

“Budite sigurni da Crkva posvećuje veliku pozornost vašem dragocjenom radu; vi ste kadri shvatiti i izraziti očekivanja i potrebe našega doba te ponuditi ključ za tumačenje stvarnosti.”

[Papa Franjo, audijencija novinara, 16.03.2013.]