Održana godišnja skupština HDKN-a

Gost skupštine bio je dubrovački biskup Mate Uzinić koji je govorio o ulozi katoličkih novinara i predstavio Susret hrvatske katoličke mladeži u Dubrovniku

biskup Mate Uzinić i Neno Kužina - Skupština HDKN-a 2014.

Godišnja skupština Hrvatskoga društva katoličkih novinara održana je u Pastoralnom centru župe sv. Barbare,
Zagreb-Vrapče u četvrtak 30. siječnja. Nakon duhovno-meditativnog uvoda duhovnika HDKN-a dr. fra Darka Teperta
osvrt na jednogodišnji rad dao je predsjednik Društva Neno Kužina. U uvodnom dijelu Kužina je podsjetio kako je
godina koja je iza nas, obilovala vjerskim događanjima: 1700 godina Milanskog edikta, 100 godina dolaska
salezijanaca u Hrvatsku, 50 godina Glasa Koncila, 15 godina od beatifikacije kardinala Alojzija Stepinca te
10 godina od beatifikacije Marije Propetog Isusa Petković i Ivana Merza, te u konačnici i beatifikacijom
Miroslava Bulešića. Istaknuo je, kako “HDKN nije redakcija, već staleška organizacija koja je ponosna na
svoje članstvo i na njihovo sudjelovanje na svim događajima za život Crkve i društva”. U tijeku godine
Društvo je za članstvo organiziralo dvije duhovne obnove (korizmena, adventska) te duhovno-studijsko putovanje
na Trsat i Istru kao neposrednu pripravu za beatifikaciju Miroslava Bulešića.

Skupština HDKN-a 2014.

Spomenuo je i dodjelu nagrada i priznanja Društva, što je nastavljeno nakon višegodišnje stanke. Uputio je
zahvalu podupirateljima, od kojih je posebno istaknuo Hrvatsku konferenciju viših redovničkih poglavara i
poglavarica te tom prigodom čestitao Dan posvećenog života koji se slavi 2. veljače. Vezano uz aktivnost
Društva u protekloj godini valja spomenuti i da je primljeno devet novih članova, te da je Društvo dalo donaciju
Caritasu Vukovarskog dekanata. U raspravi je istaknuta potreba veće prisutnosti Društva na terenu, kao i ponovno
pokretanje novinarskih radionica.

Gost skupštine dubrovački biskup Mate Uzinić dao je osvrt na stanje medija. Posebno ističući “kulturu sekularizacije”,
istaknuo je kako ona prevladava u velikoj većini medija, te ostavlja dojam “da živimo u situaciji dijaspore, izvan
svoga svijeta, u svijetu koji nije više naš”. No, upozorio je kako se “ne smijemo prilagoditi tom svijetu, ali niti
zatvoriti pred tim svijetom”. U tom kontekstu postavio je pitanje “što nam je činiti”.

Za sve nas, a osobito za vas novinare, ova situacija postaje poziv i poslanje da uvijek budete svjesni sebe samih
i svoje kršćanske pripadnosti i da bdijete nad svojom autentičnošću, istaknuo je te podsjetio kako upravo o tome
papa Franjo na specifičan način progovara u poruci u povodu 48. svjetskog dana sredstava društvenih priopćavanja
naslovljenoj “Komunikacija u službi autentične kulture susreta”. Nakon kraćeg osvrta na samu poruku, biskup Uzinić
je u tom kontekstu istaknuo tri točke važne za katoličke novinare. Na prvom mjestu potrebu trajne svijesti pripadnosti
Crkvi, koja je majka i učiteljica. Svatko je pozvan dati svoj prinos naviještanju Evanđelja i izgradnji Kraljevstva
Božjega. Svi crkveni dokumenti o ulozi i zadaći medija u suvremenom društvu i kontekstu mogu nam i žele nam biti
pomoć u radosnom naviještanju evanđelja putem medija sve do, kako je i Papa podsjetio hvaleći mrežu “na kraj
zemlje”, naglasio je biskup Uzinić.

Skupština HDKN-a 2014.

Nadalje je podsjetio kako je istina “temeljni zahtjev koji se stavlja pred katoličkog novinara i temeljna krepost
koja bi trebala biti njegova misao vodilja. Kršćanin zna za jednu pravu istinu, a to je Isus Krist. I izvršavajući
svoju zadaću novinara, katolički novinar zna da jedino prava istina može u potpunosti raskrinkati okove laži, makar
nam mnogo puta izgledalo da istina u borbi s laži gubi bitku. Na primjeru mnogih iz povijesti, ali i naših suvremenika,
znamo da istina košta i da se skupo plaća”.

Naposljetku, “u vršenju novinarske službe katolički novinar mora biti odgovoran” istaknuo je biskup, te pojasnio kako
“kad je riječ o odgovornosti, treba istaknuti da je, prema riječima Dietera Stoltea ‘odgovornost funkcija koja proizlazi
iz moći i znanja’, odnosno ‘u onoj mjeri u kojoj novinar posjeduje moć i znanje, u toj je mjeri odgovoran i za svoje
čine i propuste’”. Sukladno tome, svi su novinari, a osobito katolički, pozvani da budu svjesni privilegije svoga
zanimanja, moći svoje društvene pozicije i odgovornosti svojih čina i djela. Ta svijest o odgovornosti čini mi se
osobito važnom u današnjem društvu i osobito u uporabi jezika i riječi, koje mogu bolno povrijediti drugoga, o čemu
je pisac “Malog princa” s prvom rekao “Upamti, tvoja riječ je čin”, zaključio je biskup Uzinić.

Na godišnjoj skupštini Hrvatskoga društva katoličkih novinara biskup Uzinić kratko je predstavio tijek pripreme
za ovogodišnji Susret hrvatske katoličke mladeži koji će se 26. i 27. travnja održati u Dubrovniku, odnosno na
području župa biskupije.

Skupština HDKN-a 2014.

Poziv i dnevni red skupštine