IZRAČUNAVANJE KONTROLNOG BROJA ZA POZIV NA BROJ

U polje za izračun upisujte jedino brojeve, a dvije crtice dodajte poslije na HUB uplatnicu.
Npr. u polje za izračun upišite 2020789 i dobit ćete 1 kao kontrolni broj. Na uplatnicu
desno od Model HR01 u polje Poziv na broj primatelja sve upišite ovako: 2020-789-1
(tj. 2020 je 2020. godina, 789 je broj Vaše članske iskaznice, a 1 je kontrolni broj).

Unesite brojeve:


Kontrolni broj je:

Najviše smije biti 19 brojeva + 1 kontrolni broj i 2 crtice = 3 skupine tj. ukupno 22 znaka,
no ni jedna od skupina ne smije biti duža od 12 brojeva.
Evo primjera s 3 skupine: 123456789012-3456789-0 ili 1234567-890123456789-0