Laureati Natječaja za mlade

U prosincu 2020. godine, Hrvatsko društvo katoličkih novinara raspisalo je Natječaj za mlade s temom „Solidarnost u doba pandemije“ (podteme – odnos i uloga medija u pandemiji; virtualno zajedništvo; kršćanske vrijednosti u doba koronavirusa; obrazovanje na daljinu; osobe s invaliditetom u doba pandemije; Crkva i pandemija…).

Na natječaj je pristiglo 18 radova i to: 14 pisanih, dvije radijske emisije, dvije fotografije. Autori radova su mladi u dobi od 16 do 29 godina starosti koji žive, školuju se ili rade u Hrvatskoj (najveći dio), potom Bosni i Hercegovini, Belgiji i Švedskoj.

Prvu nagradu za rad „Intervju s Ivančicom Tajsl Dragičević“ osvojila je Dora Marinić. Autorica je rođena u Virovitici 1993. godine. U Crkvi je bila aktivna kroz zbor mladih župe Nova Bukovica, te FRAMA-u. Magistra je edukacijske rehabilitacije, živi u Zagrebu. Vlasnica je kabineta za edukacijsko-rehabilitacijsku podršku „Sinapsus“ i vanjska suradnica kabineta za ranu psihomotoričku stimulaciju centra Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Znanstveni fokus joj je na oporavku osoba nakon moždanog udara čime se bavi u sklopu doktorskog studija na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu. Suradnica je portala Braniteljski.hr, te autorica bloga Dorine razglednice.

Drugu nagradu rad „Grad koji se ne predaje“ osvojila je Elena Pušeljić rođena 2001. godine u Sisku, a odrasla u malom selu u Hrvatskoj Kostajnici. Osnovnu školu završila je u Mečenčanima, a opću gimnaziju u Hrvatskoj Kostajnici. Studentica je prve godine preddiplomskog studija komunikologije na Hrvatskom katoličkom sveučilištu. Svoje radove nikada nije slala na natjecanja, ali je jedan sastavak spletom okolnosti završio u Sisačkom tjedniku. Njezine radove poznaje samo ona, a na nagovor asistentice s fakulteta, skupila je hrabrosti da ih upoznaju i ostali ljudi.

Za radijsku emisiju HKR-a „Crkva pred izazovima digitalnoga doba“ treću nagradu osvojio je Branimir Gubić rođen u Novoj Gradiški 1992. godine. Diplomirao je na temu Crkve i medija na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2018. godine. Od 2016. do 2018. godine radio je kao spiker i radijski voditelj na Hrvatskoj radioteleviziji, a od 2018. radi kao novinar-urednik na Hrvatskoj katoličkoj mreži. Od prošle, 2020. godine urednik je emisije Argumenti HKR-a koja pokriva teme od važnosti za život Crkve i vjernika, društvo, kulturu, obitelj i domovinu. U istoj emisiji obrađivao je teme koje su izravno ili neizravno govorile o pandemiji.