fra Ivica Vrbić

Korizmena duhovna obnova za katoličke novinare

Korizmenu duhovnu obnovu za članove Hrvatskoga društva katoličkih novinara u četvrtak 16. ožujka 2023. održao je hrvatski misionar u Boliviji fra Ivica Vrbić, OFM Cap.

Uvodeći u temu „Kroz križ prožet Ljubavlju do Uskrsnuća“, fra Ivica je naglasio da korizmu ne bi trebalo shvaćati kao vrijeme žalosti, već vrijeme radosti, jer Crkva poziva na obraćenje. „Crkva nas ne poziva na patnju, nego onomu koji je po križu pobijedio smrt“, dodao je.

Iz konkretne stvarnosti života, u kojoj nastoji živjeti svoju vjeru, o. Vrbić je ukazao na nekoliko putova križa koji su bili prožeti Ljubavlju i kako se dođe do uskrsnuća.

Podsjetio je da ljude ne diraju isprazne riječi, već da je potrebno ići s drugima na njihov križni put koji treba biti prožet Ljubavlju da i oni mogu doživjeti jedno iskustvo uskrsnuća. Temelj trebaju biti redci iz Evanđelja po Mateju o prvom navještaju muke, te Isusov poziv: „Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom.“ Fra Ivica je naglasio da tim riječima Isus očituje što znači biti učenik.

Mi križ gledamo na vrlo težak način. Obilazimo svetišta i molimo da Bog makne naš križ. To je paradoks. Isus kaže: „Tko želi biti moj učenik, neka se odrekne samoga sebe“, a ne svoga križa. A mi bježimo od svojih križeva. Moramo biti svjesni, da je križ realizacija spasenja čovjeka. Stoga ga trebamo prihvatiti, da bi po njemu bili spašeni – rekao je o. Vrbić.

Potom je govorio o grijehu, te posvijestio da Božja ljubav ne ovisi o količini nečijih grijeha. „Svi smo podložni krivoj slici Boga. Đavao nam želi prikazati Boga u jednom ružnom smislu. Božja ljubav ne ovisi o tome koliko ću grijeha danas napraviti, Božja ljubav se ne mijenja. Najbolji dokaz je sv. Petar koji je na Posljednjoj večeri rekao Isusu: ‚Ako te svi ostave, ja te ostaviti neću.‘ Tim riječima Petar radi veliku ispovijest vjere, radi veliku gestu u svome životu, veliko obećanje. No, kad ga je Isus nakon zatajenja pogledao, taj Isusov pogled je bio toliko bitan, da Petar nije napravio istu stvar koju je napravio Juda, koji nije doživio taj pogled. Što je rekao taj pogled: ‚Nisam promijenio mišljenje o tebi.‘ Ta svijest, da Isus gleda Petra iz samilosti, želi mu pokazati da se nije ništa promijenilo. Prihvaćanje naših križeva znak je da smo od Boga ljubljeni u svakome trenutku našega života i da se zbog naših slabosti i grijeha ništa ne mijenja, da nas Bog i dalje jednako voli.“

Nadalje je naglasio da je važno znati koji su to osobni životni križevi, a zasigurno je pojedinac samomu sebi najveći križ. Napomenuo je da kod ljudi postoji veliki raskorak između slike koju imaju o sebi i slike o onomu kakvi bi trebali biti. „Mi sami sebe ne prihvaćamo, želimo druge mijenjati, a nismo sami sebe u stanju promijeniti. Moramo biti svjesni nas samih i dozvoliti Isusu da nas ljubi takve kakvi jesmo. Cijela povijest spasenja očituje se u tome da je Bog Ljubav i da me ljubi, i da ja prihvatim da budem ljubljen takav kakav jesam. Kada čovjek prihvati samoga sebe sa svim propustima, manama postaje biti onaj koji naviješta“, rekao je voditelj obnove.

Podsjećajući na Papine riječi: „Kršteni, poslani“, posvijestio je prisutnima da su svi poslani. „I vi ste poslani. Isus vas doživljava kao produžene ruke da i vi na konkretan način kroz svoja pera i tekstove, ali i kroz svoja djela bude vjesnici Radosne vijesti spasenja. To nije zanimanje, to je poslanje. Apostolima nije bilo zanimanje biti apostol, nego poslanje, vi niste samo novinari po zanimanju, vi ste poslani. Stoga vas molim kao novinare koji imate svoje poslanje, pišite o Božjoj ljubavi.“

Duhovni nagovor fra Ivica je potkrijepio nizom primjera iz misionarskoga rada, te je u tom vidu predstavio i korizmenu akciju „Kruh svoj s gladnim dijeli“ u koju se ove godine uključuju i katolički novinari.

Potporu akciji „Kruh svoj s gladnim dijeli“ može se uplatiti na račun: HR9623600003243404617, odnosno za uplate iz inozemstva: HR7423600003243404625, Swift: ZABAHR2X, Zagrebačka banka d. d., Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb, vlasnik računa: Ivica Vrbić, Sv. Leopolda Mandića 41, Zagreb, opis plaćanja: „Kruh svoj s gladnim dijeli“.