Dario Paviša novi magistar kanonskog prava

Dario-PavišaČlan HDKN-a, svećenik Varaždinske biskupije vlč. Dario Paviša, pitomac Papinske crkvene akademije, magistrirao je iz područja crkvenoga prava na svetkovinu Svetog Ivana Krstitelja u srijedu 24. lipnja 2015. na Papinskom lateranskom sveučilištu u Rimu.

Magisterij iz crkvenog prava na Fakultetu kanonskog prava na spomenutom sveučilištu sastoji se od dva dijela. Prvi dio je magistarska radnja koju je vlč. Paviša završio i predao na ocjenu 20. svibnja, a drugi dio je usmeni ispit “De Universo Iure Canonico” koji obuhvaća gradivo iz trogodišnjega postdiplomskog studija kanonskog prava. Ispit je polagao pred ispitnim povjerenstvom koje su sačinjavali dekanica Fakulteta kanonskog prava i predsjednica ispitne komisije prof. Claudia Izzi, te članovi prof. Angelo D’Auria i prof. Francesco Caponnetto.

Kako izvješćuje IKA, Magistarsku radnju s temom “La nascita della Croazia e il ristabilimento dei rapporti diplomatici con la Santa Sede” (“Nastanak Hrvatske i ponovna uspostava diplomatskih odnosa sa Svetom Stolicom”) vlč. Paviša izradio je pod vodstvom prof. Vincenza Buonoma, redovitog profesora međunarodnog prava i dekana Fakulteta civilnog prava na Papinskom lateranskom sveučilištu.

Tema radnje obrađena je u dva poglavlja. U prvom poglavlju obrađuju se povijesne prilike nastanka Republike Hrvatske gledane kroz prizmu međunarodnog prava. U drugom poglavlju naglasak se stavlja na ulogu Katoličke Crkve općenito, te Svete Stolice kao subjekta međunarodnog prava u uspostavi Republike Hrvatske tj. prije samostalnosti, tijekom procesa osamostaljenja i nakon. U radnji se obrađuju i ugovori između Republike Hrvatske i Svete Stolice s gledišta međunarodnog i kanonskog prava. Cilj magistarskog rada bio je prikazati pregled povijesnih zbivanja u procesu nastanka Republike Hrvatske i ukazati na važnost Katoličke Crkve u tom procesu, prije svega Svete Stolice kao subjekta međunarodnog prava, te same važnosti poštovanja kako civilnih i kanonskih normi, tako i međunarodnog prava.

Iskrene čestitke članu našeg Društva!

Više o tome…