Arhiva kategorije: Misao vodilja

Sloboda traženja i govorenja istine

“Sloboda traženja i govorenja istine temeljna je za međuljudsko priopćivanje, i to ne samo u odnosu na činjenice i obavijesti, već također, i poglavito, onoga što se tiče čovjekove naravi i sudbine, društva i općeg dobra, našeg odnosa s Bogom. Mass-mediji imaju neizbježnu odgovornost u tom smislu, jer predstavljaju suvremeni areopag u kojem se razmjenjuju ideje i osobe mogu sazrijevati u uzajamnom razumijevanju i solidarnosti.”

[Ivan Pavao II.]
(37. Svjetski dan sredstava društvenog priopćivanja, 1. lipnja 2003.)

Nove tehnologije

“Nove tehnologije omogućuju ljudima da se susreću onkraj granica prostora i samih kultura, otvarajući tako potpuno novi svijet mogućih prijateljstava. To je velika mogućnost, ali to zahtijeva također veću pozornost i svijest o mogućim opasnostima.”

[Papa Benedikt XVI.]

Poštivanje istine

“Temeljni moralni zahtjevi svakog priopćivanja jesu poštivanje istine i služenje istini. Sloboda traženja i govorenja istine temeljna je za međuljudsko priopćivanje, i to ne samo u odnosu na činjenice i obavijesti, već također, i poglavito, onoga što se tiče čovjekove naravi i sudbine, društva i općeg dobra, našeg odnosa s Bogom. Mass-mediji imaju neizbježnu odgovornost u tom smislu, jer predstavljaju suvremeni areopag u kojem se razmjenjuju ideje i osobe mogu sazrijevati u uzajamnom razumijevanju i solidarnosti.”

[Ivan Pavao II.
Iz poruke za 37. Svjetski dan sredstava društvenog priopćivanja (2003.)]