Arhiva kategorije: O Društvu

Statutarne odredbe

Članak 3. Statuta HDKN-a
(1) HDKN je strukovno, privatno društvo vjernika u Crkvi u smislu kan. 299. par 1. i 2., a ravna se odredbama Općega crkvenog prava, Zakonom o Udrugama (1997.), propisima HBK, ovim Statutom i ostalim važećim zakonima Republike Hrvatske.
(2) Prema Kanonskom pravu Društvo je autonomno u smislu kan. 321., a podložno je crkvenoj vlasti u skladu s odredbama kan. 305. i 323.
(3) Nadležna crkvena vlast za Društvo je HBK prema odredbama kan. 312. par 1. i 322. par. 1. i 2.

Članak 7. Statuta HDKN-a
(1) Ciljevi Društva su:
– zastupati kršćanska načela u svom informativnom djelovanju;
– promicati stručno usavršavanje svojih članova;
– promicati i štititi strukovna i ljudska prava članova u crkvenoj i društvenoj zajednici;
– zalagati se za širenje informativnog prostora i njegovanje informativne kulture i etike;
– promicati suradnju među novinarima u javnim glasilima;
– surađivati s odgovarajućim društvima, organizacijama i ustanovama u zemlji i inozemstvu.
(2) Ostvarivanje cilja iz 1. stavka ovog članka Društvo ostvaruje sljedećim djelatnostima:
– okuplja hrvatske građane, katoličke vjernike koji aktivno sudjeluju u javnim glasilima;
– organizira tečajeve, savjetovanja, predavanja, seminare, kongrese, tribine, radionice, škole i slične stručne skupove o problemima novinarstva i javnoga komuniciranja;
– potiče i tvarno pomaže studente i mlade stručnjake da se bave novinarstvom i proučavanjem fenomena javnoga komuniciranja u društvu i u Katoličkoj crkvi;
– izdaje stručne publikacije sukladno zakonu;
– obavlja ostale poslove koji pridonose ostvarivanju ciljeva ustanovljenih Statutom.