HDKN - na nove web stranice

HRVATSKO DRUŠTVO KATOLIČKIH NOVINARA

CROATIAN ASSOCIATION OF CATHOLIC JOURNALISTS

KROATISCHER VEREIN KATHOLISCHER JOURNALISTEN

ASSOCIATION CROATE DES JOURNALISTES CATHOLIQUES

ASSOCIAZIONE CROATA DEI GIORNALISTI CATTOLICI

Informacije

Ovom stranicom želimo informirati članove Društva i sve posjetitelje naših stranica o aktivnostima u HDKN te o važnijim događajima u domovini i u svijetu.

Vijesti iz HDKN-a


Održana godišnja skupština HDKN-a

Gost skupštine bio je dubrovački biskup Mate Uzinić koji je govorio o ulozi katoličkih novinara i predstavio Susret hrvatske katoličke mladeži u Dubrovniku

biskup Mate Uzinić i Neno Kužina - Skupština HDKN-a 2014.Godišnja skupština Hrvatskoga društva katoličkih novinara održana je u Pastoralnom centru župe sv. Barbare, Zagreb-Vrapče u četvrtak 30. siječnja. Nakon duhovno-meditativnog uvoda duhovnika HDKN-a dr. fra Darka Teperta osvrt na jednogodišnji rad dao je predsjednik Društva Neno Kužina. U uvodnom dijelu Kužina je podsjetio kako je godina koja je iza nas, obilovala vjerskim događanjima: 1700 godina Milanskog edikta, 100 godina dolaska salezijanaca u Hrvatsku, 50 godina Glasa Koncila, 15 godina od beatifikacije kardinala Alojzija Stepinca te 10 godina od beatifikacije Marije Propetog Isusa Petković i Ivana Merza, te u konačnici i beatifikacijom Miroslava Bulešića. Istaknuo je, kako "HDKN nije redakcija, već staleška organizacija koja je ponosna na svoje članstvo i na njihovo sudjelovanje na svim događajima za život Crkve i društva". U tijeku godine Društvo je za članstvo organiziralo dvije duhovne obnove (korizmena, adventska) te duhovno-studijsko putovanje na Trsat i Istru kao neposrednu pripravu za beatifikaciju Miroslava Bulešića.

Skupština HDKN-a 2014.Spomenuo je i dodjelu nagrada i priznanja Društva, što je nastavljeno nakon višegodišnje stanke. Uputio je zahvalu podupirateljima, od kojih je posebno istaknuo Hrvatsku konferenciju viših redovničkih poglavara i poglavarica te tom prigodom čestitao Dan posvećenog života koji se slavi 2. veljače. Vezano uz aktivnost Društva u protekloj godini valja spomenuti i da je primljeno devet novih članova, te da je Društvo dalo donaciju Caritasu Vukovarskog dekanata. U raspravi je istaknuta potreba veće prisutnosti Društva na terenu, kao i ponovno pokretanje novinarskih radionica.

Gost skupštine dubrovački biskup Mate Uzinić dao je osvrt na stanje medija. Posebno ističući "kulturu sekularizacije", istaknuo je kako ona prevladava u velikoj većini medija, te ostavlja dojam "da živimo u situaciji dijaspore, izvan svoga svijeta, u svijetu koji nije više naš". No, upozorio je kako se "ne smijemo prilagoditi tom svijetu, ali niti zatvoriti pred tim svijetom". U tom kontekstu postavio je pitanje "što nam je činiti".

Za sve nas, a osobito za vas novinare, ova situacija postaje poziv i poslanje da uvijek budete svjesni sebe samih i svoje kršćanske pripadnosti i da bdijete nad svojom autentičnošću, istaknuo je te podsjetio kako upravo o tome papa Franjo na specifičan način progovara u poruci u povodu 48. svjetskog dana sredstava društvenih priopćavanja naslovljenoj "Komunikacija u službi autentične kulture susreta". Nakon kraćeg osvrta na samu poruku, biskup Uzinić je u tom kontekstu istaknuo tri točke važne za katoličke novinare. Na prvom mjestu potrebu trajne svijesti pripadnosti Crkvi, koja je majka i učiteljica. Svatko je pozvan dati svoj prinos naviještanju Evanđelja i izgradnji Kraljevstva Božjega. Svi crkveni dokumenti o ulozi i zadaći medija u suvremenom društvu i kontekstu mogu nam i žele nam biti pomoć u radosnom naviještanju evanđelja putem medija sve do, kako je i Papa podsjetio hvaleći mrežu "na kraj zemlje", naglasio je biskup Uzinić.

Skupština HDKN-a 2014.Nadalje je podsjetio kako je istina "temeljni zahtjev koji se stavlja pred katoličkog novinara i temeljna krepost koja bi trebala biti njegova misao vodilja. Kršćanin zna za jednu pravu istinu, a to je Isus Krist. I izvršavajući svoju zadaću novinara, katolički novinar zna da jedino prava istina može u potpunosti raskrinkati okove laži, makar nam mnogo puta izgledalo da istina u borbi s laži gubi bitku. Na primjeru mnogih iz povijesti, ali i naših suvremenika, znamo da istina košta i da se skupo plaća".

Naposljetku, "u vršenju novinarske službe katolički novinar mora biti odgovoran" istaknuo je biskup, te pojasnio kako "kad je riječ o odgovornosti, treba istaknuti da je, prema riječima Dietera Stoltea 'odgovornost funkcija koja proizlazi iz moći i znanja', odnosno 'u onoj mjeri u kojoj novinar posjeduje moć i znanje, u toj je mjeri odgovoran i za svoje čine i propuste'". Sukladno tome, svi su novinari, a osobito katolički, pozvani da budu svjesni privilegije svoga zanimanja, moći svoje društvene pozicije i odgovornosti svojih čina i djela. Ta svijest o odgovornosti čini mi se osobito važnom u današnjem društvu i osobito u uporabi jezika i riječi, koje mogu bolno povrijediti drugoga, o čemu je pisac "Malog princa" s prvom rekao "Upamti, tvoja riječ je čin", zaključio je biskup Uzinić.

Na godišnjoj skupštini Hrvatskoga društva katoličkih novinara biskup Uzinić kratko je predstavio tijek pripreme za ovogodišnji Susret hrvatske katoličke mladeži koji će se 26. i 27. travnja održati u Dubrovniku, odnosno na području župa biskupije.

Skupština HDKN-a 2014.

Poziv i dnevni red skupštine

Dodijeljene nagrade HDKN-a za 2013. godinu

Nagradu za životno djelo dobio je fra Petar Bezina, a godišnje nagrade HDKN-a dodijeljene su Branimiru Staniću i emisiji "Susret" Radio postaje MIR Međugorje. U povodu 50 godina izlaženja priznanje je dodijeljeno Veritasu – Glasniku sv Antuna Padovanskoga, katoličkom tjedniku Glasu Koncila te mjesečniku Mariji – listu za Marijine štovatelje. Za 20 godina djelovanja priznanje su dobili Program religijske kulture HTV-a te Informativna katolička agencija.

Dodjela nagrada HDKN-a - nagrađeni 2013.

Hrvatsko društvo katoličkih novinara upriličilo je u četvrtak 14. studenoga u zgradi Hrvatske biskupske konferencije u Zagrebu dodjelu nagrada i priznanja, koje je uručio predsjednik Vijeća za medije HBK riječki nadbiskup Ivan Devčić. Fra Petar Bezina - nagrada za životno djelo

Nagradu za životno djelo dobio je dr. fra Petar Bezina, pokretač i dugogodišnji urednik Glasila vicepostulature "Fra Rafo Kalinić – žrtva svoga svećeništva" za višedesetljetno publicističko djelovanje i trag koji je ostavio u riječi i slici, posebice rasvjetljujući žrtve II. svjetskog rata u našim krajevima. Branimir Stanić - godišnja nagrada

Godišnja nagrada dodijeljena je Branimiru Staniću, novinaru Glasa Koncila, kao uredniku mjesečnog priloga Glasa Koncila "Prilike", za uređivanje, inovativnost i kreativnost u odabiru tema i njihovu obradu. Godišnja nagrada dodijeljena je i emisiji "Susret" Radio postaje MIR Međugorje za promicanje kulture dijaloga, vjerskih, kulturnih i humanih vrijednosti. Urednica emisije Susret - u sredini

U povodu 50 godina izlaženja priznanje je dodijeljeno Veritasu – Glasniku sv Antuna Padovanskoga, katoličkom tjedniku Glasu Koncila i Mariji – vjerskom listu za Marijine štovatelje. Za 20 godina djelovanja priznanje je dodijeljeno Programu religijske kulture HTV-a, te Informativnoj katoličkoj agenciji. Fra Ivan Bradarić - glavni urednik Veritasa

Čestitajući nagrađenima, nadbiskup Devčić istaknuo je kako je ovo godina obljetnica. U tom vidu podsjetio je kako se obilježava 50 godina od donošenja Dekreta "Inter mirifica" koji je bio okosnica prošlotjednog susreta europskih biskupa odgovornih za medije u Barceloni. Osvrnuvši se na domaće obljetnice, nadbiskup je rekao da je vidljivo kako je prije 50 godina, početkom II. vatikanskog koncila, naša Crkva u tim prilikama, koje su bile više neprilike nego prilike, ipak znala i male mogućnosti iskoristiti na dobro. Te obljetnice su poticaj i nama danas da budemo sposobni i voljni mogućnosti koje nam se pružaju prepoznati upravo na medijskome području, a onda ih znati i realizirati, iskoristiti. Dakako, da se svijet promijenio, prilike su se promijenile, ali mediji kroz tu promjenu nisu izgubili na značenju, rekao je nadbiskup Devčić. Interes za katoličke medije opada, stoga trebamo razmišljati kako ponovno pobuditi kod naših vjernika potrebu za katoličkim tiskanim medijima da mogu bolje upoznati svoju vjeru i život Crkve. To su izazovi o kojima bi trebali razmišljati i razgovarati, rekao je nadbiskup Devčić.

Mario Raguž - HRT

Spominjući se pak 20. obljetnice djelovanja nekih medija, istaknuo je znakovitost povijesnih okolnosti njihova nastanka. Naime, bilo je to u jeku Domovinskoga rata, neposredno nakon demokratskih promjena kada je Crkva opet osjetila da ima i mogućnost i potrebu pokrenuti nešto novo. Tada se osjetila potreba, a vidjela se i mogućnost da se obogati naše medije kako bi Crkva bila još prisutnija porukom nade i vjere koja nam je u vrijeme Domovinskog rata itekako puno značila, podsjetio je nadbiskup, istaknuvši da je ta poruka važna i danas. "Možda je u ono vrijeme društvo bilo otvorenije za poruke koje Crkva upućivala nego što je to danas. No, i to nam je pitanje o kojem trebamo razmišljati", rekao je nadbiskup Devčić.

Dr. Suzana Vrhovski Peran - IKA

Iz tih naših obljetnica trebalo bi učiti i prepoznati kairos; sigurno i u ovome vremenu postoje trenuci milosti koji pružaju nove mogućnosti koje trebamo prepoznati i hrabro se zauzeti da ih ostvarimo, rekao je nadbiskup Devčić, te istaknuo važnost prisutnosti Crkve u digitalnom svijetu, o čemu se također raspravljalo u Barceloni. Crkva mora biti dio toga digitalnog svijeta, mora biti suputnik njegovim "stanovnicima" od kojih mnogi možda nikad neće prijeći prag crkve, ali koji su unatoč tome oni koji tragaju za smislom i za nadom, rekao je nadbiskup Devčić, te podsjetio kako je današnje vrijeme ponajprije vrijeme slušanja, osluškivanja, razumijevanja i traženja, a u tome je velika uloga medija. Stoga je svim medijskim djelatnicima poželio ustrajnost u prepoznavanju važnosti svih medija, ali i znanja što s tom spoznajom činiti.

Nadb. Ivan Devčić

Izlaganje na temu "Komunikacija Crkve i komunikacija u medijima" održao je dr. Krunoslav Novak s Hrvatskoga katoličkog sveučilišta, koji je uvodno dao naznake o identitetu. Sigurnost komunikacije utemeljene na povjerenju u Istinu potrebna je ovom vremenu više nego ikad upravo radi brzine komunikacije, vrijednosno različitih i često tendencioznih i neprovjerenih sadržaja. U tom smislu komunikacija Crkve u konkretnom vremenu znači govor i upućivanje na vrijednost života kao dara od Boga, vrijednosti ljudske osobe čiji jedini i pravi smisao pronalazimo u osobi Isusa Krista, čija je jedinstvena žrtva za spas čovjeka putokaz u hodu prema slobodi. U svjetlu Kristove žrtve, smrti i uskrsnuća, Crkva svojom komunikacijom ukazuje na nepravilnosti i nepravde, propovijedanjem i životom po Evanđelju aktivno sudjeluje u izgradnji društvenih standarda, te u isto vrijeme ne zanemaruje potrebu za dugotrajnim procesom odgoja, rekao je dr. Novak te se u nastavku osvrnuo na komunikaciju papa Franje.

Dr. Krunoslav Novak

Nadalje, dr. Novak je naglasio, kako u promišljanju o komunikaciji Crkve, nezaobilazno je spomenuti papu Franju. Premda ga mediji vole, rekao je predavač, ono što se može uočiti jest fragmentiranje sadržaja, koji je tipičan za medije, koji izoliraju određene sadržaje formirajući vijesti na način da one budu što atraktivnije. No, nerazdvojno je razmišljati o Crkvi i papi kao različitim ili odvojenim stvarnostima. Na kraju izlaganja vraćajući se na identitet, dr. Novak podsjetio je kako je u identitetu katoličkog novinara i medijskog djelatnika potreban proročki element. Čini mi se da u tom smislu novinari i medijski djelatnici, napose katolički novinari i medijski djelatnici imaju zadatak, da uzimajući u obzir Isusov poticaj: "Vi ste sol zemlje i vi ste svjetlost svijeta", budu u svojem djelovanju proroci koji prepoznaju znakove vremena i nadahnuti ljubavlju za njegovu dobrobit potiču na izgradnju boljeg svijeta. To znači staviti komunikaciju u službu autentične kulture susreta, rekao je na kraju dr. Krunoslav Novak.
[Cijelo predavanje nalazi se ovdje!]

Dodjela nagrada HDKN-a - sudionici programa

Svoje knjige za nagrade darovale su izdavačke kuće Školska knjiga iz Zagreba, Kršćanska sadašnjost iz Zagreba te Verbum iz Splita.

Don Anton Šuljić

Program je moderirao predsjednik HDKN-a Neno Kužina, a glazbeno obogatio don Anton Šuljić, koji je izveo šansone sa svoga novoga nosača zvuka.
[Predstavljanje nagrađenih nalazi se ovdje!]

Katolički novinari na duhovnoj obnovi u Zajednici Cenacolo

Članovi Hrvatskog društva katoličkih novinara svoju predbožićnu duhovnu obnovu imali su u subotu 1. prosinca u Zajednici Cenacolo u Vrbovcu.
Život u Zajednici predstavili su don Ivan Filipović i dvojica članova: Ivo i Bojan.

Cenacolo - duhovna obnova Cenacolo - duhovna obnova

Naglašeno je, kako je Zajednica velika škola života u kojoj se uči međuljudskim odnosima i vrednotama koje su iste za sve, bez obzira na vjeru. Za sve je istina istina, laž je laž, krađa je krađa, poštenje je poštenje, egoizam je egoizam. Jako dobro se zna kad nekoga ljubiš na jedan konkretan način. Taj jezik ljubavi dobro se razumije, naglasio je don Ivan, te upozorio kako najveći je uzrok zašto mladi padaju u ovisnost nesređena obitelj. No, također je istaknuo da tamo gdje se obitelj počne mijenjati, gdje se stvori povjerenje između obitelji i zajednice, dijete je u 90% slučajeva spašeno. Ne može Zajednica nikada zamijeniti obitelj. Ona može udomiti, pomoći, zna put kako ga izvesti iz krize, ali bez obitelji koja je snaga nemoguće je doći do pravog cilja, naglasio je don Ivan, te istaknuo kako se stoga jako puno radi s obiteljima.

Cenacolo - duhovna obnova Cenacolo - duhovna obnova

Ovom duhovnom obnovom na početku Godine vjere katolički novinari željeli su posvijestiti prisutnost živoga Boga, a napose snage molitve koja je put do Boga, a time i do čovjeka. Stoga je don Ivan temelj vlastitih iskustava izrekao nekoliko poticajnih rečenica. Postoji nešto što čovjeka treba dovesti do iskustva susreta sa živim Bogom. Naime, jako važan segment je ako Boga uistinu doživiš kao prijatelja, kao nešto živo, kao nekog s kim možeš komunicirati, kao nekoga tko ti može nešto reći, kome ti možeš nešto reći. 90% nas je došlo do vjere jer smo u komadima došli u Zajednicu: nitko više nije vjerovao u nas, mi nikome nismo vjerovali, izgubili smo povjerenje, vjeru u svakom pogledu, rekao je, te važnim naglasio blizinu. A onda netko nešto radi za tebe, a ne moraš ništa platiti. Tu se počinje stvarati povjerenje u onoga tko iskazuje ljubav, a počne se vjerovati samom sebi, i tu se negdje počne paliti taj plamen vjere koji se kroz molitvena iskustva ide prema gore, do spoznaje Svetog pisma, i vjera počne sazrijevati, rekao je don Ivan, te naglasio i važnost obazrivosti. Ako ja imam nekakve patnje u sebi zato što me netko povrijedio, ne mogu ja istresati sebe kad ja hoću, na koga hoću i gdje hoću. Nisam ja sam na svijetu, ne mora se cijeli svijet ravnati po meni. Moram razmišljati kome ja to hoću reći, tko je taj, što taj živi, naglasio je, te istaknuo kako je s. Elvira tu bila vrlo radikalna, nije dozvolila da sve to 'izbacuju' na one oko sebe, ali njoj da, kao i svećenicima u ispovijedi, duhovnicima. Ako doživite sakrament ispovijedi kako treba, ako doživite d je Bog milosrdan i da oprašta, ne možete vi da ne oprostite nekome drugome. Ako je tebi Bog oprostio i ako si ti doživio taj oprost, ako je prošao kroz tvoj život i zacijelio tvoje rane, ne možeš a da ne oprostiš onome pokraj sebe, naglasio je. Na to se nadovezuje pitanje kako čovjek treba ljubiti Boga, a to je velika tajna. No, čovjek je u punini čovjek samo s Bogom, jer u odnosu s Bogom čovjek doživi puninu i čovjeka pored sebe kao dar.

Cenacolo - duhovna obnova Cenacolo - duhovna obnova

Vjerujem da je i Godina vjera baš zbog toga, jer trebamo jake svjedoke vjeru, rekao je don Ivan, te podsjetio na riječi sv. Pavla da treba ustima ispovijedati i govoriti da je Isus Sin Božji, a srcem vjerovati da je uskrsnuo od mrtvih. Znači vjeru treba posvjedočiti. Kada govorim o iskustvu kako sam došao do vjere i ovoga u životu, ne mogu to drugačije nego podvući da je Isus uskrsnuo i da sam ga sreo i da je on mene sreo. I kad se postavlja pitanje da li se riječima može opisati susret između čovjeka i Boga, ili je to samo nešto emotivno, mislim da se o tome može neto izreći riječima. Ja vjerujem da je živi Bog mene počeo sretati u onom strašnom očaju preko ljudi koji su me primili, ljudi koji su mi opraštali, ljudi koji su imali strpljenja sa mnom, ljudi koji su me ljubili na pravi konkretan način. Kad ti netko odgovori mirom, strpljenjem, kad te netko zagrli, kad ti netko pokaže ljubav tu negdje ulazi nešto u tebe. Tu se nešto počne događati unutar tebe. Ja vjerujem da su to bili prvi susreti s Bogom, posvjedočio je don Ivan, te naglasio kako se susret s Bogom ne može svesti samo emotivnu osnovu. Da, on prolazi kroz emociju, ali on postaje život. Kad sam se ja prvi puta stavio na koljena i kad sam prvi puta istinski pokajao zbog nekih laži koje sam rekao dan prije i kad sam isplakao taj grijeh, nisam bio u miru dok nisam otišao do čovjeka kojeg sam povrijedio. Ali kad sam to tek uz muke napravio i tražio oprost, onda sam povezao molitvu i susret s Isusom u kapeli koji je emotivan i oslobađajući i mir da se pretočio u život, to je kršćanstvo. Ako se emotivni dio iz naših kapela, soba, iz naših čitanja Biblije iz naših promišljanja ne pretače u život, ako ja nisam bolji, ako ljubav u meni ne raste prema čovjeku pokraj mene to je kršćanstvo mlako, nije plodonosno. Pa i Isus kaže, kad će nas razdvajati na lijeve i desne, neće reći molio si, emotivan si bio, nego u zatvoru sam bio posjetio si me, gol sam bio, obukao si me. Posjetiti nekoga u zatvoru, obući nekoga to je nešto konkretno, to je život. Poznam ljude koji žive odnos s Bogom što onda mijenja njihov odnos prema drugom čovjeku prema poslu, prirodu, svemu onome što ih okružuje. Jer si ti sve bolji, jer si ti sve više ljubav, sve više oprost, u biti nalikuješ i nasljeduješ Krista. Poznam te ljude koji nisu dodirnuti dno kao mi, čak što više bolje ako se ono ne dodirne, zaključio je don Ivan.

Cenacolo - duhovna obnova Cenacolo - duhovna obnova

U misnom slavlju molilo se za katoličke novinare da im Bog inspirira srca da uistinu mogu služiti Njemu na slavu i dobrobit hrvatskog naroda i cijeloga čovječanstva. Molilo se i za dar Zajednice, posebno za one članove koji su u poteškoćama, kao i za dar budnosti kršćana, jer biti budan znači biti živ i obazriv na sebe i na sve ono što se događa, biti budan u molitvi i druženju s Njim.

Cenacolo - duhovna obnova

Duhovna obnova za članove HDKN-a

subota, 1. prosinca 2012. u Bratovštini "Sveti Vinko Paulski" Zajednice Cenacolo u Vrbovcu

Na početku smo Godine vjere, te ovim želimo dati priliku da nam progovore oni čijim je životima upravo susret ili povratak vjeri dao novi smisao.
Uz prigodni nagovor duhovnika Zajednice don Ivan Filipovića, svjedočanstva će nam predstaviti i sami štićenici. Također ćemo imati misu u njihovoj kapeli. Domaćini će nam ponuditi jednostavan, ali ukusan ručak: onakav kakav je na njihovom stolu. Ujedno će biti i prigoda za razgledavanje imanja na kojem žive, te radnih prostora. Kupnjom rukotvorina kojima možemo darivati bližnje, štićenicima Zajednice dat ćemo i materijalnu potporu.

U povodu Međunarodnog dana volontera (5. prosinca) bit će mogućnost volontiranja u javnoj kuhinji franjevačkog samostana na Kaptolu. U dogovoru s Franjevačkim svjetovnim redom koji brine o "kuhinjici" volontiranje će se realizirati od 3. do 7. prosinca. Volonterski rad se sastoji od podjele hrane od 14.30 do 17 sati.

Najava: Izborna godišnja skupština HDKN-a
četvrtak, 24. siječnja 2013. godine

Tekst: Marija Belošević; Foto: Franjo Talan i Marija Belošević

Održana godišnja skupština Hrvatskog društva katoličkih novinara
Skupština HDKNU Zagrebu je u četvrtak, 26. siječnja, u dominikanskom samostanu (Kontakova) održana godišnja skupština Hrvatskog društva katoličkih novinara. Izvješće o radu HDKN-a u protekloj godini podnijeli su predsjednik Društva Neno Kužina i tajnica Marija Belošević. Predavanja su održali dr. sc. Božo Skoko, biskup Ivan Šaško, vlč. Antun Sente ml.

Tekst i foto: Marija Belošević

Adventska duhovna obnova HDKN-a
Adventska duhovna obnovaAdventska duhovna obnova za članove Hrvatskog društva katoličkih novinara održana je u subotu, 17. prosinca u Nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu. Na obnovi se okupilo dvadesetak članova, a voditelj vlč. Ivan Dodlek, prefekt u bogosloviji naglasak je stavio na pojmove "čuti, vidjeti, dodirnuti".

Tekst i foto: Stjepan Vego

Tečaj novinarstva za dekanatske dopisnike
U organizaciji Ureda za odnose s javnošću Sisačke biskupije i Hrvatskog društva katoličkih novinara održan je tečaj novinarstva za buduće dekanatske dopisnike Sisačke biskupije, u subotu 3. studenog u Maloj dvorani Pastoralnog centra Katedralne župe u Sisku.
Tečaj novinarstvaMladim novinarima predavanja su održali predsjednik HDKN-a, Neno Kužina na temu "Religijski program HTV-a", prof. Suzana Vrhovski Peran, glavna urednica Informativne katoličke agencije, na temu "Kako napisati vijest" i Vlado Čutura, novinar Glasa Koncila, na temu "Pastoral župne zajednice preko medija".

Tečaj novinarstva

Ovo je prvi u nizu susreta kojima će Ured za odnose s javnošću osposobiti mlade novinare i formirati mrežu dekanatskih dopisnika za svoje web stranice.

Autor: Marija Belošević

Korizmena duhovna obnovaOdržana korizmena duhovna obnova
U samostanu hercegovačkih franjevaca u Zagrebu, u subotu 9. travnja održana je korizmena duhovna obnova za članove HDKN-a s temom "Istina, navještaj i autentičnost života" – osvrt na poruku pape Benedikta XVI. za ovogodišnji 45. Svjetski dan sredstava društvenih komunikacija. Voditelj obnove bio je duhovnik HDKN-a dr. fra Miljenko Šteko.

Čestitka dubrovačkom biskupu Mati Uziniću
Ponosni na Vaše geslo, radosni zbog vašeg imenovanja za dubrovačkog biskupa, nakon obreda posvećenja kličemo: dobro došli i dobro se osjećali na hrvatskome jugu. Neka Vas prate vjera puka i zagovor zaštitnika Dubrovnika i domovine Hrvatske. Primite naše čestitke uz izraze osobitog poštovanja (HDKN, N.K.))

Članovima HDKN-a dostavljen je popis, kao i uvjeti pod kojima mogu ostvariti određene pogodnosti uz člansku iskaznicu.

Čestitka KS-u
Poštovane kolege, dragi prijatelji,
S vama smo dok obilježavate dan važne izdavačke kuće "Kršćanska sadašnjost".
Dobar dio članova Hrvatskog društva katoličkih novinara s osobitim se poštovanjem sjeća neumornog dr. Josipa Turčinovića.
Vi, zaposlenici KS-a pokazujete da su njegov predani rad i njegova novinarska, publicistička i izdavačka vizija izrodili u plodno sjeme, donoseći kvalitetan plod.
Crkva i narod trebaju vrijednih sijača Riječi. Dok vam čestitamo Dan "Kršćanske sadašnjosti", želimo da blage uspomene dr. Josip Turčinović bude primjer i ostane poticaj. (N.K.)

Čestitka Radio Mariji
Poštovani pater, poštovane kolegice i kolege
Riječ po riječ, minuta po minuta, dan za danom i upisujete 14 godina. Sve na veću slavu Božju!
Hvala za svaku riječ, svaku minutu, svaki dan i svaku misao. Hvala za svaku pjesmu i molitvu.
Vama čestitamo, a Radio Mariji želimo još puno, puno obljetnica.
Srdačan pozdrav. (N.K.)

Osobama posvećenog života - članovima HDKN-a
"Tako neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima da vide vaša dobra djela i slave oca vašega koji je na nebesima."
Ovim citatom iz Matejeva evanđelja čestitamo Dan posvećenog života vama, članice i članovi Društva koji ste život prikazali Bogu, vama u redovničkim zajednicama koji ste nam duhovno blizu, koji ste nam podrška, koji razumijete poslanje katoličkih novinara i uključujete ga u svoje molitve.
Izražavamo vam zahvalnost, uz srdačan pozdrav. (N.K. /M.B.)

Godišnja skupština Hrvatskoga društva katoličkih novinara
Zagreb, (IKA) – Redovita godišnja skupština Hrvatskog društva katoličkih novinara održana je u četvrtak 27. siječnja u franjevačkom samostanu na Kaptolu u Zagrebu. Pozdravljajući okupljene članove, predsjednik Neno Kužina kratko se osvrnuo na jednogodišnji rad Društva. Od aktivnosti posebno je istaknuto obilježavanje 20. obljetnice Društva i međunarodni kolokvij koji je u suradnji s UCIP-om održan početkom studenoga protekle godine u samostanu karmelićanki u Zagrebu, tradicionalni malonogometni turnir za katoličke novinare, kao i aktivnosti u kojima su sudjelovali članovi Društva u tijeku prošle godine.
Glavna točka skupštine bila je rasprava o aktivnostima društva. Istaknuta je potreba organiziranja novinarskih radionica kao i obnova novinarskih nagrada za katoličke novinare koje je HDKN dodjeljivalo u povodu Svjetskoga dana sredstava društvenih komunikacija. Također je bilo riječi o duhovnoj obnovi za novinare u korizmi.
Dotaknuta je i tema prinosa katoličkih novinara obilježavanju Dana posvećenih osoba, Svjetskoga dana bolesnika, Svjetskog dana sredstava društvenih komunikacija. Govoreći o prinosu Društva u povodu pohoda pape Benedikta XVI. bilo je više prijedloga poput priređivanja susreta na kojima bi se posvijestio crkveni nauk, a posebno je napomenuta potreba da hrvatski katolički novinari budu na raspolaganju inozemnim kolegama koji će doći u Zagreb. Također je istaknula potreba organiziranijeg djelovanja po pitanju reagiranja na određena iskrivljena ili pak neistinita izvještavanja u drugim medijima o vjerskim događajima.
Jedan od zaključaka Skupštine je i što skorije pokretanje mrežne stranice Društva. Na skupštini je izabran novi potpredsjednik fra Gabrijel Mioč, koji će na tom mjestu do kraja mandata zamijeniti Mihaela Sokola koji je zbog poslovnih obveza dao ostavku.
Nakon skupštine, misno slavlje u samostanskoj kapeli u koncelebraciji s dvadesetak svećenika-članova Društva predvodio je glavni urednik Glasa Koncila mons. Ivan Miklenić.
Samoj skupštini prethodio je sastanak Upravnog odbora, na kojem je između ostalih u Društvo primljeno trinaest novih članova.

Božićna čestitka
Bog trajno poziva da čovjek čovjeku bude brat, s prirodom prijatelj, u društvenoj zajednici graditelj mira i općeg dobra, riječju nositelj svetosti. Imamo istinski razlog za slavlje i radovanje: Bog je radi nas postao čovjekom, dajući nam šansu novog početka.
Iskoristimo šansu novinarskog poziva. Živimo ga u punoj profesionalnosti, istini, pravdi i poštenju. Ne dajmo se obeshrabriti niti zavesti. U duhu gesla papinog dolaska budimo zajedno u Kristu.
Sretan Božić i blagoslovljena nova 2011. godina. (N.K.)

Domaće vijesti

 
Razgovor s predsjednikom HDKN-a
Neno Kužina: Stavovi Drage Hedla su govor mržnje i podcjenjivanje svetinja koje časti 80 posto ovog naroda [HRsvijet.net]

Mrežna stranica u povodu pastirskog pohoda pape Benedikta XVI. Hrvatskoj od 20. travnja je dostupna na adresi www.papa.hr.
Upute za akreditiranje novinara za praćenje pastirskog pohoda pape Benedikta XVI. Hrvatskoj možete naći ovdje.
Obrazac za akreditaciju na stranici http://obitelj.mup.hr treba ispuniti najkasnije do 20. svibnja 2011.

Papin pohod
Program Papinog pohoda Hrvatskoj

Međunarodne vijesti

 
Papin božićni blagoslov Urbi et Orbi, 25. 12. 2011.
Video

Objavljeni tekstovi Svjetske molitvene osmine za jedinstvo kršćana 2012.
Link

Umro kardinal John Patrick Foley
Dugogodišnji predsjednik Papinskog vijeća za sredstva društvenih komunikacija bio je dobitnik brojnih novinarskih i medijskih nagrada te počasnih doktorata više američkih sveučilišta.

Objavljena tema Dana medija 2012. Papa za temu 46. svjetskog dana društvenih komunikacija izabrao geslo "Šutnja i Riječ: put evangelizacije"

45. Svjetski dan sredstava društvenih komunikacija Biskupske konferencije BiH

Biskup Egon Kapellari: mediji i Crkva su saveznici i partneri.

Originalni tekst govora biskupa Kapellarija nalazi se ovdje.

Refresher Programme in Colombia
Responsibility of Journalists amidst Armed Conflicts and Information Strategy
Bogota, Colombia, 18 – 21 May 2011

The day-to-day preoccupation of journalists in Colombia is to how to balance journalism amidst armed conflicts that has been going on for several decades.

From the International Catholic Union of the Press (UCIP) to the International Catholics Organisation of the Media (ICOM)

Welcome to the International Catholics Organisation of the Media (ICOM)
The World Forum of Professionals and Institutions in Religious and Secular Journalism

1. Considering the new and rapid developments in the media world and given the present contexts and necessity, the professionals of the media have decided to found the International Catholics Organisation of the Media (ICOM) in line with the discussions in the assemblies of the last years.

2. The word "media" takes into consideration the great changes in the media landscape not only in the traditional media but also in the new media. Therefore all those who are working and interested in all the media can be part of this world organisation.

3. The word "journalism" specifies the role, challenge and responsibility of those who are in the media. Journalism is more than communication; it is responsible promotion of the welfare of the humanity at large. Journalism is not making some peoples and nations rich by leaving others in poverty.

4. Those who belong to this World Organisation values "responsibility" and "freedom", which characterise the profession of the journalism. Freedom is the most important God-given gift; only the responsible use of freedom can make and distinguish journalists.

5. By using the word "Catholics", the World Organisation gives importance to the values and convictions its members and friends want to promote worldwide.

6. It is an initiative of Catholics open to all professionals of all faiths and opinions and who shares the same values.

7. The World Organisation intends to achieve its noble objectives through ongoing formation and exposure events worldwide, wards, documents, congresses, conventions and other events of learning and perfection.

8. All are invited to promote the new Organisation, in the spirit of responsibility and freedom, ethics and values, and in the interest of humanity at large instead of particular sectors, races or ideologies.

9. In order to be active and valid decision-makers in the new Organisation and in the next assembly, we would like that you pay your dues, arrears and or debts if any by 31 May 2011. We would like to inform you that the new organisation plans to hold its first general assembly on Wednesday 23 November 2011 at Verbania, Italy. The agenda therefore is all what concerns the new Organisation. We will send you more information in the next months.

E-mail: icom@bluewin.ch

Informacije iz UCIP-a
UCIP Information