HDKN - na nove web stranice

HRVATSKO DRUŠTVO KATOLIČKIH NOVINARA

CROATIAN ASSOCIATION OF CATHOLIC JOURNALISTS

KROATISCHER VEREIN KATHOLISCHER JOURNALISTEN

ASSOCIATION CROATE DES JOURNALISTES CATHOLIQUES

ASSOCIAZIONE CROATA DEI GIORNALISTI CATTOLICI

Dokumenti o medijima

Na ovoj stranici nalazi se mnoštvo dokumenata, ili linkova na njih, u kojima se govori o medijima s crkvenog stajališta. Crkva već dugi niz godina posvećuje osobitu pozornost uporabi sredstava društvene komunikacije kao izvrsnih medija kojim se Evanđelje danas može navijestiti ili da bi učvrstila u vjeri veliki broj korisnika medija.

Dokumenti HDKN-a

Priredila: Marija Belošević, tajnica HDKN-a

Satatut HDKN - TEKST | PDF | RTF

Dokumenti HBK o medijima

 
Prijenos liturgijskih slavljaCRKVA I MEDIJI, pastoralne smjernice: PDF

PRIJENOS LITURGIJSKIH SLAVLJA - Dokument Hrvatske biskupske konferencije (HBK) donosi osnovna teološka i komunikacijska načela za ispravan i prikladan "medijski pristup" liturgijskim slavljima: LINK

HRVATSKI MEDIJI I TRŽIŠTE - Izjava Komisije Hrvatske biskupske konferencije "Iustitia et pax" od 5. 3. 2009.: LINK

NASILJE MEĐU DJECOM I MLADIMA U DRUŠTVU - Izjava Komisije Hrvatske biskupske konferencije "Iustitia et pax" od 9. 12. 2008.: LINK

DOKUMENTI SOCIJALNOG NAUKA CRKVE - enciklike, poruke, pobudnice, izjave, povelje: LINK

Dokumenti Svete Stolice

 
DOKUMENTI i GOVORI o Socijalnom nauku Crkve: LINK

CRKVA I INTERNET - Dokument Papinskog vijeća za medije od 26. 4. 2002.: LINK

ETIKA NA INTERNETU - Dokument Papinskog vijeća za medije od 26. 4. 2002.: LINK

Papine poruke za Dan medija

 
Dokumenti Papinskog vijeća za sredstva društvene komunikacije (na talijanskom jeziku): LINK

Poruka pape Franje prigodom 30. obljetnice CTV (na talijanskom jeziku): LINK

Papine poruke u povodu Svjetskog dana društvenih komunikacija (na talijanskom jeziku): LINK

2014. Komunikacija u službi istinske kulture susreta - Poruka pape Franje za 48. svjetski dan sredstava društvene komunikacije, 1. lipnja 2014.: LINK

2013. Društvene mreže: vrata istine i vjere; novi prostori evangelizacije - Poruka pape Benedikta XVI. za Svjetski dan sredstava društvene komunikacije: LINK

2012. Šutnja i Riječ: put evangelizacije - Poruka pape Benedikta XVI. za Svjetski dan sredstava društvenih komunikacija: LINK

2011. Istina, navještaj i autentičnost života u digitalnom dobu - Poruka pape Benedikta XVI. za 45. svjetski dan sredstava društvene komunikacije (na engleskom jeziku): LINK

2010. Svećenik i pastoral u digitalnom svijetu: novi mediji u službi Riječi - Poruka pape Benedikta XVI. za 44. svjetski dan sredstava društvene komunikacije: LINK

2009. Nove tehnologije, novi odnosi. Promicati kulturu poštivanja, dijaloga i prijateljstva - Poruka pape Benedikta XVI. za 43. svjetski dan sredstava društvene komunikacije: LINK

2008. Sredstva društvene komunikacije: na raskrižju između protagonizma i služenja. Tražiti istinu da bi ju se dijelilo - Poruka pape Benedikta XVI. za 42. svjetski dan društvenih komunikacija, nedjelja, 4. svibnja 2008.: LINK

2007. Djeca i komunikacijska sredstva: izazov za odgoj -Papina poruka za 41. svjetski dan sredstava društvenih komunikacija koji se slavi 20. svibnja 2007.: LINK

2006. Mediji: mreža komunikacije, zajedništva i suradnje - Poruka pape Benedikta XVI. za 40. svjetski dan sredstava društvenih komunikacija: LINK

Svjetski dan sredstava dru?tvenog priop?vanja2005. Sredstva društvene komunikacije u službi razumijevanja među narodima - Poruka pape Ivana Pavla II. za 39. Svjetski dan sredstava društvenog priopćavanja (str. 36): PDF

2004. Mediji i obitelj: opasnost i bogatstvo - Poruka pape Ivana Pavla II. za 38. Svjetski dan sredstava društvenog priopćavanja: LINK

2003. Mediji u službi istinskog mira u svjetlu "Pacem in terris"- Poruka pape Ivana Pavla II. za 37. Svjetski dan sredstava društvenog priopćavanja, 1. lipnja 2003.: LINK

1994. Prava mjera televizije u obitelji - Poruka pape Ivana Pavla II. za 28. Svjetski dan sredstava društvenog priopćavanja - 15. svibnja 1994.: LINK

Razni dokumenti papa (Pio XI., Pio XII., Ivan XXIII., Pavao VI., Ivan Pavao II., Benedikt XVI.): LINK

Ostali dokumenti i izjave

 
Biskup Ratko Perić: Upoznajmo koncilske dokumente -
Dekret o sredstvima društvenoga priopćivanja –
INTER MIRIFICA

KTA BK BiH; Mostar, 11. ožujak 2014. - LINK

Mirko Mataušić / Suzana Peran: Javno mnijenje i dijalog u Crkvi
Bogoslovska smotra, Vol.83 No.2 srpanj 2013., str. 235-261. - LINK

Jerko Valković: Evangelizacija u eri medija: mogućnosti i problemi komuniciranja
predavanje održano na 51. Teološko-pastoralnom tjednu, 2011. Bogoslovska smotra, Vol.81 No.3 listopad 2011. - LINK

Ivan Šaško: Svrsishodno korištenje medija u naviještanju
Bogoslovska smotra, Vol.70 No.3-4 travanj 2001. - LINK

Zvonko Pažin: Liturgija i mediji: odredbe i smjernice
Diacovensia, Vol.30 No.3, prosinac 2011. - LINK

Mirko Juraj Mataušić: Mediji u krizi vrednota
Bogoslovska smotra, Vol.71 No.2-3 svibanj 2002. - LINK

Juraj Mirko Mataušić: Obitelj u globalnom selu
Diacovensia, Vol.16 No.2 rujan 2005. - LINK

Gordan Črpić/Mirko Juraj Mataušić: Povjerenje u medije
Bogoslovska smotra, Vol.68 No.4 travanj 1999. - LINK

Jerko Valković: Supsidijarnost u hrvatskom medijskom prostoru. Problemi i mogućnosti djelovanja
Bogoslovska smotra, Vol.79 No.1 ožujak 2009. - LINK

Krunoslav Nikodem/Jerko Valković: Mediji u hrvatskom društvu. Analiza osnovnih karakteristika medijskog prostora s obzirom na supsidijarnost
Bogoslovska smotra, Vol.84 No.4 siječanj 2012. - LINK

Danijel Labaš/Igor Kanižaj/Lana CIboci: Medijsko izvještavanje o zlostavljanjima u katoličkim ustanovama u Irskoj
Riječki teološki časopis (RTČ), Vol.38 No.2 siječanj 2012. - LINK

Božo Skoko: Hrvatski medijski trendovi 1991. - 2011.
Diacovensia, Vol.30 No.3 prosinac 2011. - LINK

Razgovor s biskupom Košićem o danu medija - LINK

Priopćenje s godišnjeg susreta glasnogovornika Europskih biskupskih konferencija
Tema: Priopćiti nadu danas kako bi se izgradila Europa sutra - Bukurešt, 19. lipanj 2013. - LINK